________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 

SMRČAK

   
 
   
  KARAKTERISTIKE
   
 

Smrčak (Morchella) su rod jestivih i vrlo cenjenih pečuraka.

Visina 5 do 15cm. Okruglast, valjkasto kupast, uzdužno naboran, smeđi šešir. Bjeličasta šuplja drška.
Nalaze se u proljeće u niskoj travi u proređenim šumama. Ima ih više vrsta i svi su jestivi(običan smrčak, debelonogi smrčak, kupasti smrčak, rebrasti smrčak), ali nema opasnosti od zamene sa otrovnim gljivama.
Pošto sadrže termolabilnu halvela kiselinu, koja je toksična, pre upotrebe smrčke treba obariti(blanširati). Dobri su sušeni, kao začin. 
 

ŠUMSKO BLAGO D.O.O.

Bresnica bb, Bresnica, Vranje,SRB 17500

kontakt@sumskoblago.co.rs

+381 17 567 890

+381 17 543 850

__________________________________________________