________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 

MLEČICA

   
 
   
  KARAKTERISTIKE
   
 

MLEČNICE -Lactarius imaju prljavo beo do bledo smeđ šešir. Listići ne dopiru do drške. Sve vrste imaju u svim delovima mlečni sok (beo, žućkast, narandžast, zelen, ljubičast, bezbojan), koji i pri minimalnoj povredi gljive curi u vidu kapljica. Mlečni sok obično u kontaktu sa vazduhom oksidira u zelenkastu ili tamnobraon boju. Gljive sa belim sokom su ljute i slabijeg kvaliteta, a one sa narandžastim su delikatesne.

Krte su i lomljive, ali manje od zekica. Po ukusu su blage, paprene ili gorke. Nema otrovnih vrsta i sve su jestive sem gorkih. Često se nalaze u većim količinama u svim šumama do 1.500 t, pa do blizu 2.000 t nmv.

 
 

ŠUMSKO BLAGO D.O.O.

Bresnica bb, Bresnica, Vranje,SRB 17500

kontakt@sumskoblago.co.rs

+381 17 567 890

+381 17 543 850

__________________________________________________