________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 

CRNA TRUBA

   
 
   
  KARAKTERISTIKE
   
 

CRNA TRUBA (Santharellus cibarius) (trubača, mrka truba, mrtvačka tpuba^Visoka do 12 st. Otvor trube i do 8 st. Ce-la gljiva skoro crna, a mlađa svetlija sa crnim kratkim crticama.

Zbog tamnijih boja se teško zapaža pošto i sa-ma voli tamnija mesta, najčešće u bukovim šumama. Masovna gljiva, ali ne svake godine.Pogodna za sušenje (tada je aro.čatičnija) i tucanje u prah, kada se upo-trebljava kao začin.

Ne postoji mogućnost zamene pošto ništa slično, ni otrovno, ni jestivo, ne raste u prirodi. 
 

ŠUMSKO BLAGO D.O.O.

Bresnica bb, Bresnica, Vranje,SRB 17500

kontakt@sumskoblago.co.rs

+381 17 567 890

+381 17 543 850

__________________________________________________